Energi

Hos oss på e.klimat klappat våra hjärtan extra  hårt för energieffektivisering.

Ett ständigt fokus på att minska din energiförbrukning ska genomsyra alla våra

tjänster. Som kund kan du förvänta dig att vi hela tiden kommer att arbeta

proaktivt både med att optimera befintlig utrustning samt ta fram bästa lösning

vid installation av ny. Det vinner både du och vår miljö på!

Kyla / Värme

e.Klimat erbjuder projektering, installation, service och underhålla av

Kyl- och värmeanläggningar.

För oss är en driftssäker och energieffektiv anläggning en självklarhet.

Med lång branscherfarenhet, noggrann service och ett helhjärtat engagemang

Får vi din  kyl- och värmeanläggning att fungera optimalt till lägsta kostnad.

Ventilation

Oavsett om ditt uppdrag är stort eller litet kan du lita på att vi på e.klimat

kommer att leverera en skräddarsydd helhetslösning  anpassad för ditt behov.

Ett bra inneklimat spelar stor roll för vårt välmående och höjer vår prestationsförmåga.

När installationen är överlämnad kommer vår kommer våra servicetekniker att säkerställa

att din anläggning kommer att optimalt i många år framöver.